Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ 2021 của Đại học Kinh tế Quốc Dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 với các nội dung sau đây.

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo trình độ tiến sĩ là nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, để phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề mới, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động chuyên môn trong khoa học kinh tế – xã hội.

 

2. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

 

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ (kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh) là 4 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học và 3 năm học đối với người có bằng thạc sĩ.

Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 2 năm đầu của chương trình đào tạo.

3. CHƯƠNG TRÌNH, CHỈ TIÊU VÀ NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO

Tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 100 nghiên cứu sinh. Trong đó:

3.1. Chương trình đào tạo tiến sĩ tiêu chuẩn: tuyển sinh theo 26 chuyên ngành. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập bằng tiếng Việt. Ngôn ngữ sử dụng trong viết và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

3.2. Chương trình đào tạo tiến sĩ thí điểm bằng tiếng Anh: chỉ tiêu tuyển sinh là 10 nghiên cứu sinh (trong tổng chỉ tiêu của Trường), theo 2 chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị kinh doanh. Ngôn ngữ sử dụng trong học tập, viết và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh, với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ cao hơn so với chương trình đào tạo tiến sĩ tiêu chuẩn.

3.3. Chương trình đào tạo tiến sĩ dành cho người nước ngoài: dành riêng cho các nghiên cứu sinh là người nước ngoài (ưu tiên người quốc tịch Lào và Campuchia) có nhu cầu học tập và viết luận án bằng tiếng Anh. Chương trình tuyển sinh theo 26 chuyên ngành với nội dung chương trình tương tự chương trình đào tạo tiến sĩ tiêu chuẩn. Việc tổ chức học tập đòi hỏi quy mô tối thiểu 3 nghiên cứu sinh mỗi chuyên ngành.

 

4. DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 

Ngành (Mã số) STT Chuyên ngành
Kinh tế học (9310101) 1 Kinh tế học
2 Lịch sử kinh tế
3 Thống kê kinh tế
4 Toán kinh tế
5 Kinh tế học (đào tạo bằng tiếng Anh)
Kinh tế chính trị (9310102) 6 Kinh tế chính trị
Kinh tế đầu tư (9310104) 7 Kinh tế đầu tư
Kinh tế phát triển (9310105) 8 Kinh tế phát triển
Kinh tế quốc tế (9310106) 9 Kinh tế quốc tế
Kinh tế nông nghiệp (9620115) 10 Kinh tế nông nghiệp
Quản trị kinh doanh (9340101) 11 Marketing
12 Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
13 Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)
14 Quản trị kinh doanh bất động sản
15 Quản trị kinh doanh quốc tế
16 Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh)
Kinh doanh thương mại (9340121) 17 Kinh tế và quản lý thương mại
Tài chính – Ngân hàng (9340201) 18 Tài chính – Ngân hàng
19 Kinh tế bảo hiểm
Kế toán (9340301) 20 Kế toán, kiểm toán và phân tích
Quản trị nhân lực (9340404) 21 Kinh tế lao động
22 Quản trị nhân lực
Hệ thống thông tin quản lý (9340405) 23 Hệ thống thông tin quản lý
Quản lý kinh tế (9310110) 24 Kinh tế du lịch
25 Phân bố LLSX và phân vùng kinh tế
26 Khoa học quản lý
27 Quản lý công
Quản lý công nghiệp (9510601) 28 Quản lý công nghiệp

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *