Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu người học. Trường đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với 5 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Quan hệ công chúng; Quản lý kinh tế; Tài chính ngân hàng; Luật kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *