Thông báo lịch thi trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Căn cứ thông báo số 29/TBTS-ĐHHB ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình ban hành về việc tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 trình độ thạc sĩ.

Căn cứ tình hình thực tế tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 Trình độ Thạc sĩ, trước diễn biến tình hình dich Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tại Hà Nội và Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Hòa Bình thông báo lịch thi tuyển sinh Trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021, lịch cụ thể như sau:

 

1. Thời gian:

 – Thí sinh nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi: 14h00-16h30, ngày 03/12/2021

 – Lịch thi tuyển sinh: Ngày 04, 05/12/2021

 

2. Địa điểm thi: – Trường Đại học Hòa Bình – Số 8, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Yêu cầu thí sinh có mặt đúng giờ và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19./.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 – Viện Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Hòa Bình

 – Địa chỉ: Số 8, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 – Điện thoại: 0243 787 1907 (máy lẻ 19) hoặc 0989.564.867

 

Tải thông báo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *