Thi sáng tác biểu trưng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cuộc thi là dịp để thanh thiếu niên cả nước nhận thức sâu sắc về quá trình ra đời, phát triển và những truyền thống, đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng như sẽ thu hút được khả năng sáng tạo nghệ thuật của tất cả mọi người vào sản phẩm biểu trưng nhằm tuyên truyền và cổ động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

 

Cuộc thi là dịp để thanh thiếu niên cả nước nhận thức sâu sắc về quá trình ra đời, phát triển và những truyền thống, đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng như sẽ thu hút được khả năng sáng tạo nghệ thuật của tất cả mọi người vào sản phẩm biểu trưng nhằm tuyên truyền và cổ động kỷ niệm 90 năm ngyaf thành lập Đoàn thanh niên.

Mọi công dân Việt Nam đều có thể đăng ký tham gia dự thi để nhận được những phần thưởng giá trị (không hạn chế về số bài thi).

 

Biểu trưng dự thi cần bám sát các nội dung gồm:
– Thể hiện được ý nghĩa, chủ đề của đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
– Thể hiện được nội dung cổ vũ thanh thiếu nhi thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, cũng như phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, khắc họa được những giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với các giá trị cốt lõi “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và 12 phẩm chất cần có của đoàn viên thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
– Thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn trong giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *