Lùi thời gian thi Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 do Covid19

Căn cứ thông báo số 29/TBTS-ĐHHB ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về việc Tuyển sinh Sau đại học đợt I năm 2021 trình độ Thạc sĩ.

Theo thông báo số 29/TBTS-ĐHHB ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình ban hành về việc tuyển sinh sau đại học trình dộ Thạc sĩ năm 2021 ngày 16 tháng 4 năm 2021 về việc Nhà trường dự kiến thi trình độ Thạc sĩ đợt I năm 2021 vào các ngày 18, 19, 20 tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 tại một số tỉnh thành, Trường Đại học Hòa Bình thông báo lùi lịch thi trình độ Thạc sĩ đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *