Lùi lịch thi Thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Theo thông báo số 29/TBTS-ĐHHB ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học hòa Bình ban hành về việc tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021. Căn cứ tình hình thực tế tuyển sinh Sau đại học; Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Trường đại học Hòa Bình thông báo lùi lịch thi trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021. Cụ thể:

1. Nộp Hồ sơ: 14/5/2021

2. Thời gian: 18,19,20/6/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *