Kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các Cơ sở đào tạo

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022 trên phần mềm Trans từ ngày 23/8/2021 đến khi có thông báo mới, như sau:

 

1. Lịch giảng dạy và học trực tuyến tiếp tục được thực hiện theo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021-2022 do Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình ký ban hành; các học phần thí nghiệm, thực hành tạm dừng cho đến khi có thông báo mới (học phần/môn học nào không đáp ứng được lịch dạy online, đề nghị Trưởng khoa chuyên ngành thông báo với Phòng Đào tạo);

 

2. Giảng viên giảng dạy các lớp học phần tại giảng đường đã được phân công trong Thời khóa biểu, truy cập phần mềm Trans và đăng nhập đúng tài khoản tương ứng với mã giảng đường đã được thiết lập để thực hiện giảng dạy trực tuyến;

 

3. Sinh viên tải phần mềm Trans, tiến hành đăng ký và đăng nhập theo Số điện thoại, họ tên đầy đủ và mã Trans ID quy định của giảng đường;

 

4. Link tải phần mềmhttps://hoptructuyen.vn/ ;

 

5. Các Khoa chuyên ngành phối hợp với Phòng Quản lý sinh viên thông báo và hướng dẫn người học thực hiện kế hoạch học tập trực tuyến.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh mới, các đơn vị, giảng viên, sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo) để được hướng dẫn và giải quyết./.

 

Tải thông báo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *