HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-ĐHHB ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 để nhìn nhận và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 nhằm phát huy những thế mạnh đã đạt được và khắc phục những điểm còn hạn chế.

  Đến dự hội nghị có sự tham gia của:

   – Đại diện HĐQT Nhà trường  : TS. Nguyễn Văn Ngữ – Chủ tịch HĐQT;

   – Ban giám hiệu nhà trường: NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng Nhà trường; TS.Đào Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường;

   – Đại diện Đảng ủy và Đoàn thể : NGND.GS.TSKH Đặng Ứng Vận – Bí thư Đảng ủy; ThS. Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch Công Đoàn; ThS. Đỗ Thị Hiền – Bí thư Đoàn Thanh niên;

   – Dự hội nghị còn có: Trưởng/Phó các Phòng, Viện, Trung tâm; Văn phòng đại diện Thanh Hóa, Văn phòng đại diện miền trung tại Đà Nẵng; Trưởng/Phó, Trợ lý và Trưởng ngành các ngành Khoa thuộc trường.

   

   Tại hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 diễn ra sáng 16/8/2018, NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ các kết quả nổi bật,cũng như những vấn đề còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ của năm học vừa qua, từ đó nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ năm học tiếp theo.

   NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng chia sẻ: Cơ cấu tổ chức của Nhà Trường đã được cơ cấu đúng theo quy định đối với trường Đại học tư thục. Trường đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra năm học và thu được kết quả đáng trân  trọng, đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tương đối hợp lý, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; chương trình đào tạo đã được rà soát và điều chỉnh. Xây dựng kế hoạch đào tạo và lập thời khóa biểu tương đối hợp lý.Đối với công tác kiểm định đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

   

   Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng cho biết vẫn còn những hạn chế yếu kém cần phải nghiêm túc xem xét rút kinh nghiệm như: sự phối hợp giữa các mảng hoạt động động và giữa các phòng ban chức năng với các khoa và trung tâm chưa thật đồng bộ, công tác tham mưu của các đơn vị đối với công tác điều hành của Lãnh đạo Nhà trường chưa được thực hiện thường xuyên, triển khai còn mang tính thụ động theo chỉ đạo. Công tác NCKH chưa được chú trọng chưa có sự tham gia mạnh mẽ từ các giảng viên,cán bộ nghiên cứu, các khoa chuyên môn.Các dịch vụ hỗ trợ người học chưa đáp ứng nhu yêu cầu lấy người học làm trung tâm; về mặt tuyển sinh nguồn nhân lực và cách thức hoạt động chưa theo kịp và thích ứng với cơ chế thị trường, đặc biệt khâu Marketing. Công tác quản lý sinh viên còn hạn chế do việc phối hợp giữa các đơn vị và khoa còn thiếu chặt chẽ, chưa xây được niềm tin trong sinh viên về nhà trường.

 

Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

   Nhà trường thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt sứ mạng ” Đào tạo đại học, sau đại học đa ngành đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp…”

    + Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bổ sung lãnh đạo nhà trường, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo.Thành lập thêm các viện, Trung tâm.Kiện toàn cơ cấu tổ chức của các Viện, Trung tâm hiện có.

    + Đẩy mạnh công tác tuyển sinh nhằm khai thác triệt để chỉ tiêu hiện có, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác quản lý đa dạng hóa các loại hình đào tạo.

    + Hoàn thành báo cáo kết quả cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục 01 năm sau khi Nhà trường được cấp giấy chứng nhận vào tháng 4/2019.

    + Xây dựng chính sách hợp lý để phát triển, hoàn thiện đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo theo quy định và các tiêu chí của kiểm định chất lượng.

    + Tiếp tục hoàn thiện cách thức tổ chức và điều kiện phục vụ của thư viện Nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu của đào tạo tín chỉ và hội nhập quốc tế.

    + Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho sinh viên; Tích cực đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

    + Tài chính, cơ sở vật chất: thực hiện đa dạng hóa nguồn tài chính; Khai thác nguồn tài chính từ các hợp đồng đào tạo, NCKH; khai thác nguồn thu từ việc hình thành và cung cấp dịch vụ cho người học.

    + Xác định chỉ tiêu thi đua của toàn trường từ đầu năm, trên cơ sở đó xây dựng chỉ tiêu thi đua từng đợt.

    + Củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, phát triển đội ngũ Đảng viên trẻ trong Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên.

   

   Sau một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm tập trung dân chủ, Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường Đại học Hòa Bình đã thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *