HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

1. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo  

Chủ tịch

 

2. GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc  

Phó Chủ tịch

 

3. CN. Nguyễn Thị Tích  

Ủy viên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *