Đảng ủy

1. TS. Nguyễn Văn Ngữ  

Bí thư Đảng ủy

 

2. NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng  

Phó bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra

 

3.  GS.TS. Trần Trung  

Ủy viên

 

 

4.

 

Ths. Trần Thị Chi Châu

 

Ủy viên

 

5.

 

Ths. Nguyễn Toàn Định

 

 

Ủy viên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *