Công ty TNHH Thực phẩm Sáng Ngọc Thông báo Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH

THỰC PHẨM SÁNG NGỌC

 

Số:10/SN- VP

V/v Thông báo tuyển dụng nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI HÀ NỘI

Nhằm đảm bảo nhu cầu mở rộng các chi nhánh sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Thực phẩm Sáng Ngọc trong năm 2019 trên toàn quốc, phòng Hành chính nhân sự thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

I/. Vị trí tuyển dụng:

1. Nhân viên kinh doanh và giám sát kinh doanh : 10 người – Làm việc Hà Nội.

2. Giám sát kinh doanh                                                       : 05 người – Làm việc Hà Nội.

II/. Chính sách phúc lợi:

  1. Vị trí 1: lương 8 – 12tr/tháng .
  2. Vị trí 2: lương 15tr/tháng
  3. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHSK đầy đủ.
  4. Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp.

III/. Yêu cầu:

  1. Có trình độ cao đẳng trở lên (Ưu tiên có kinh nghiệm);

IV/. Thông tin liên hệ: 0962842184 – Mr Đạt hoặc 0911292795 Ms Trà – Trưởng phòng HC-NS.

2. Nộp hồ sơ online qua địa chỉ mail: tranth@5tfoods.com

3. Địa chỉ:

  • Trụ sở chính tại Đà Nẵng: Lô C2-11, Đường Trần Nhận Tông, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;
  • Tại Hà Nội: Ngõ 109 Trường Chinh, Hà Nội;

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *