CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình là tổ chức quản trị, đại diện cho Nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Nhà đầu tư của Trường Đại học Hòa Bình là Tập đoàn SOVICO, Ngân hàng thương mại cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) và một số cá nhân bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình công nhận tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HNNĐT ngày 30/8/2020 gồm 11 thành viên.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ NHIỆM VỤ
1 TS. Nguyễn Văn Ngữ Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Hòa Bình  

Chủ tịch

 

2 TS. Phạm Khắc Dũng Phó Tổng Giám đốc Sovico Group  

Phó Chủ tịch

 

3 TS. Nguyễn Thành Đô  

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập HDBank TP.HCM

 

Thành viên
4 TS. Đồng Quốc Cường  

Tổng Giám đốc CTCP Bắc Hà, Tập đoàn Sovico

 

Thành viên
5 PGS, TS. Trần Thu Hà  

Trưởng VP đại diện Trường ĐH Hòa Bình tại TP.HCM

 

Thư ký HĐT
6 GS, TSKH Đặng Ứng Vận Trưởng phòng Quản lý chất lượng Trường ĐH Hòa Bình Thành viên
7 KS. Bùi Quang Độ Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Văn Lang  

Thành viên

 

8 CN.Võ Ngọc Hạnh HDBank TP.HCM Thành viên
9 PGS.TS Tô Ngọc Hưng Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình Thành viên
10 Ths. Trần Thị Chi Châu  

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Kế toán trưởng Trường ĐH Hòa Bình

 

Thành viên
11 PGS.TS Trần Quang Quý Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam Thành viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *