Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng  

Tô Ngọc Hưng

 

  Học hàm, học vị Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

Email  

tnhung@daihochoabinh.edu.vn

 

 

 

Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Công đoàn

 

Trần Trung
 

Học hàm, học vị

Giáo sư, Tiến sĩ
 

Email

trantrung@daihochoabinh.edu.vn
 

 

Phó Hiệu trưởng

 

Đào Hải

 

Học hàm, học vị

 

Tiến sĩ

 

 

 

Email

 

daohai@daihochoabinh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *