Mười năm phát triển Khoa Kiến trúc-Xây dựng của Trường Đại học Hòa Bình

12/02/2018 10:20

Mười năm là chặng đường không dài nhưng Khoa Kiến trúc-Xây dựng Trường Đại học Hòa Bình đã kịp tạo […]

Lịch thi học kỳ 2 của các Khoa

14/04/2017 7:18

Lịch thi học kỳ 2 của tất cả các khoa, nhấn chuột vào để tìm trang của Khoa Rê chuột […]

Thông báo Kế hoạch thực tập công nhân thăm quan kiến trúc lớp 512KTR

04/03/2016 4:37

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH      KHOA KIẾN TRÚC XÂY DƯNG                              […]