Khoa tài chính-Ngân hàng-Kế toán

12/02/2018 10:23

Khoa tài chính-Ngân hàng-Kế toán là một trong hai khoa đầu tiên của Trường Đại học Hòa Bình. Với kinh […]

Lịch thi học kỳ 2 của các Khoa

14/04/2017 7:18

Lịch thi học kỳ 2 của tất cả các khoa, nhấn chuột vào để tìm trang của Khoa Rê chuột […]

Danh sách bảo vệ tốt nghiệp Khoa TC-NH-KT

01/06/2017 2:36

Danh sách bảo vệ tốt nghiệp Khoa TC-NH-KT Các bạn có tên trong danh sách dưới đây được phép bảo […]