Mười năm phát triển Khoa Kiến trúc-Xây dựng của Trường Đại học Hòa Bình

Thứ Hai, Tháng Hai 12, 2018

Mười năm phát triển Khoa Kiến trúc-Xây dựng của Trường Đại học Hòa Bình

Mười năm là chặng đường không dài nhưng Khoa Kiến trúc-Xây dựng Trường Đại học Hòa Bình đã kịp tạo nên một uy tín lớn trong các trường đào tạo cùng ngành. Khoa được sinh viên yêu mến. Phong cách kiến trúc Đông, Tây đã được chú ý đúng mức trong giảng dạy, thực hành. Những công nghệ mới nhất trong giảng dạy đã được áp dụng để tăng tính hiệu quả của quá trình truyền đạt những kiến thức sinh động nhưng phức tạp của ngành.

Dưới đây là những tóm tắt về quá trình phát triển của Khoa.