Khoa tài chính-Ngân hàng-Kế toán

Thứ Hai, Tháng Hai 12, 2018

Khoa tài chính-Ngân hàng-Kế toán

Khoa tài chính-Ngân hàng-Kế toán là một trong hai khoa đầu tiên của Trường Đại học Hòa Bình. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành Tài chính ngân hàng của Trưởng khoa đầu tiên-cô Trần Thị Thu Hà, chương trình đào tạo và kết quả đào tạo luôn nằm trong tốp đầu của ngành. Nhiều cựu sinh viên của Khoa đã đảm nhận những vị trí công tác của các ngân hàng lớn trong phạm vi cả nước.
Kỷ yếu 10 năm Trường Đại học Hòa Bình ghi nhận từng bước phát triển của Khoa.