Khoa Quan hệ công chúng và truyền thông lớn mạnh sau 10 năm

Thứ Hai, Tháng Hai 12, 2018

Khoa Quan hệ công chúng và truyền thông lớn mạnh sau 10 năm

Khoa Quan hệ công chúng và truyền thông lớn mạnh sau 10 năm cùng với sự lớn mạnh của Trường Đại học Hòa Bình. Các đơn vị trực thuộc Khoa đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa và của trường Đại học Hòa Bình thông qua các hoạt động truyền thông vô cùng hiệu quả và được sinh viên của cả trường yêu mến

CUU SINH VIEN KHOA PR

KhoaQHCCtruyenthongjpgKhoaQHCCvaTruyenthong

VienCNTT

trungtamdaotaovahtqt