Khoa Công nghệ thông tin-Điện tử viễn thông

Thứ Hai, Tháng Hai 12, 2018

Khoa Công nghệ thông tin-Điện tử viễn thông

Khoa Công nghệ thông tin-Điện tử viễn thông được thành lập ngay từ khi Trường Đại học Hòa Bình mới thành lập. Tên gọi đầu tiên của Khoa là Khoa Công nghệ với mục tiêu chủ yếu là đào tạo cử nhân, kỹ sư ngành Công nghệ thông tin. Quá trình phát triển của Khoa đòi hỏi phải thêm các chuyên ngành thuộc lĩnh vực điện tử viễn thông để kỹ sư, cử nhân ra trường có thêm những kiến thức liên quan đến phần cứng của máy tính và triển khai được những phần mềm liên quan đến thiết bị đầu cuối là những thiết bị điện tử… 

(Trích trong Kỷ yếu 10 năm Trường Đại học Hòa Bình)