Khoa Quản trị -Kinh doanh- Du lịch

Chủ Nhật, Tháng Hai 11, 2018

Khoa Quản trị -Kinh doanh- Du lịch

Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Hòa Bình, các ngành đào tạo cũng không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu của xã hội và nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa đất  nước, Khoa Quản trị-Kinh doanh-Du lịch ra đời còn để đáp ứng nhu cầu về nhân lực của các Doanh nghiệp là đối tác của Đại học Hòa Bình. Dưới đây là thông tin tóm tắt về Khoa. Mời đón xem.