Hình ảnh về lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Hòa Bình

Thứ Tư, Tháng Một 31, 2018

Hình ảnh về lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường Đại học Hòa Bình

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường được tổ chức trang trọng. Dưới đây là một số hình ảnh về trước trong và sau buổi lễ.

                                Trưởng Ban tổ chức Khai mạc Ngày hội

Thay_Thiep                               Giáo sư, TSKH, Hiệu trưởng phát biểu chào mừng ngày Kỷ niệm.

Thay_Van                             Hội trường- các đại biểu đại diện Hội đồng sáng lập, Hội đồng Quản trị, các   

                              cựu cán bộ, giảng viên, cán bộ giảng viên và nhân viên Trong buổi Lễ

Do_hien_0                            Chụp ảnh lưu niệm sau phần long trọng của buổi lễ

do_hien_1Do_hien_2Do_hien_3