Thư viện Trường Đại học Hòa Bình

Thứ Tư, Tháng Mười Một 1, 2017

Thư viện Trường Đại học Hòa Bình

Số lượng học liệu của tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Hòa Bình tập trung tại thư viện. Ngoài tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng anh còn có một số lượng rất lớn các luận văn, khóa luận tốt nghiệp. Mời các bạn tham quan Thư Viện:

thu_vien2
thu_vien3
thu_vien4
thu_vien5
thu_vien6
thu_vien7
thu_vien_cntt2
thu_vien_cntt1

thu_vien_cntt3

Tổng thống Putin và kịch NHẠI ÔNG