Đội chơi RAINBOW của Trường Đại học Hòa Bình nhận giải thưởng

Thứ Sáu, Tháng Sáu 9, 2017

Đội chơi RAINBOW của Trường Đại học Hòa Bình nhận giải thưởng

Tập thể đội chơi Rainbow – HBU khoa Quan hệ công chúng và truyền thông trường Đại học hòa bình lên nhận cúp.