Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng POHE

Trường Đại học Hòa Bình đang dần chuyển đổi sang Trường định hướng ứng dụng. Đây là xu thế tất yếu để nâng cao chất lượng dạy và học. Xu thế này đang  được triển khai ngày càng nhiều trong các trường đại học và có tên là POHE. Dưới đây là những đặc điểm, đòi hỏi chính đối với phương pháp đào tạo theo POHE.

18197735_1181013182024810_1568583151_n

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (POHE)

1. Giới thiệu khái quát chương trình

Chương  trình  giáo  dục  Đại  học  theo  định  hướng  ứng dụng  (Profession-Oriented  Higher Education  –  POHE) thuộc Dự án  Giáo dục  Đại học  Việt Nam  –  Hà Lan được bắt đầu vào đầu năm 2005 với mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo lấy nhu cầu  của thị trường lao động làm trung tâm. Dự án này có mục tiêu chính là thực hiện chính sách mang tính đột phá “đào tạo theo nhu cầu xã hội” của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (Bộ GD-ĐT)  và hình thành chính sách về mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng.

2. Những đặc điểm chính của POHE

 1) Sứ mạng của trường đại học. Các chương trình POHE tại các trường đại học có thiên hướng tập trung mạnh mẽ vào thực hành nghề nghiệp trong cả nhiệm vụ đào tạo và nhiệm vụ nghiên cứu. Sứ mạng của một trường hay một khoa đào tạo POHE chủ yếu là phục vụ thị trường lao động địa phương, nhưng cũng có thể là thị trường lao động trong nước và quốc tế.

  2) Mục tiêu của POHE. Các chương trình POHE đào tạo sinh viên để sau khi tốt nghiệp, có khả năng làm việc gần như được ngay trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chất lượng của chương trình đáp ứng các yêu cầu của ngành theo quy định của nền giáo dục đại học quốc gia (và quốc tế) và thực tiễn nghề nghiệp. Chất lượng của các chương trình đại học (và cao học) POHE đáp ứng các tiêu chuẩn chung, phù hợp với nhu cầu lao động của doanh nghiệp và được quốc tế công nhận bằng đại học và thạc sỹ.

  3) Chương trình POHE. Chương trình đào tạo POHE dựa trên nhằm tăng cường năng lực nghề nghiệp, có tham khảo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Năng lực là “khả năng vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng và thái độ trong hoạt động nghề nghiệp”. Năng lực được phát triển và hình thành qua một quá trình đào tạo bao gồm các hoạt động dạy và học, sự  trợ giúp sinh viên đạt được các mục tiêu học tập dự kiến. Chương trình POHE phản ánh cách tiếp cận tích hợp, trong đó kiến thức lý thuyết kết hợp với thực hành và đào tạo các kỹ năng mềm, tập trung vào thực hành nghề nghiệp của sinh viên. Bên cạnh việc đánh giá kiến thức lý thuyết truyền thống. Đó là đánh giá khả năng của sinh viên trong thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng của họ trong việc sử dụng các thiết bị đặc biệt (ví dụ, các kỹ năng sử dụng trang bị trong các phòng thí nghiệm, tập mô phỏng và sử dụng các thiết bị mô phỏng, v.v). 

4) Tổ chức và quản lý. Các chương trình POHE được tổ chức theo các mục tiêu học tập của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu của một nghề nghiệp cụ thể. Phương pháp dạy và học tích cực trong các chương trình POHE đòi hỏi có sự hợp tác, làm việc theo nhóm và tinh thần trách nhiệm ở cấp độ quản lý chương trình, các hoạt động dạy, học và đánh giá cũng như các vấn đề quản lý, hành chính. Cập nhật các chương trình POHE đòi hỏi có sự đánh giá một cách hệ thống và thường xuyên của các bên liên quan trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến bên tiếp nhận nguồn lực sau đào tao-các doanh nghiệp. Các mục tiêu chính của đánh giá là: − Các năng lực và các mục tiêu học tập đạt được trong suốt chương trình − Phương pháp sư phạm − Tính khả thi của các đồ án sinh viên, công việc theo nhóm và các chương trình thực tập − Quá trình đánh giá và kết quả đánh giá. 

 5) Sự tham gia của giới sử dụng lao động. Cách tiếp cận của POHE đòi hỏi có sự hỗ trợ từ giới sử dụng lao động thông qua các hoạt động cố vấn/tư vấn ở cấp độ chương trình; cung cấp các cơ hội học tập cho sinh viên qua các chương trình thực tập, hướng dẫn nghiệp vụ trong các đồ án nhóm và đồ án tốt nghiệp. Thông qua đối thoại thường xuyên, nhà trường tìm kiếm thông tin từ công giới cho việc phát triển và điều chỉnh các hồ sơ nghề nghiệp, xem xét và cải tiến chương trình đào tạo.Công giới được khuyến khích tham gia tích cực vào việc thực hiện chương trình đào tạo qua hình thức thỉnh giảng, hướng dẫn đồ án sinh viên, tiếp nhận các chương trình thực tập và đồ án tốt nghiệp. Tham gia Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp hoặc bảo vệ luân văn tốt nghiệp cao học.

 6) Sinh viên Sinh viên POHE thể hiện các phẩm chất cần thiết của giáo dục đại học. Các mục tiêu học tập định hướng thực hành trong chương trình POHE đòi hỏi sinh viên được học theo nhóm trong mọi tình huống có thể, thực hiện các đồ án nhóm, tự học, thực hành độc lập, tự sắp xếp công việc và làm các bài tập. Vì vậy sinh viên cần được hỗ trợ để phát triển phong cách học tập đặc trưng cho cách học sát với thực tiễn, “học thông qua làm việc”. 

7) Giảng viên Bên cạnh các yêu cầu về công tác giảng dạy theo quy định, các chương trình POHE đòi hỏi giảng viên phải có kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp. Đội ngũ giảng viên cần có kiến thức đầy đủ và cập nhật về lý thuyết cũng như kỹ năng nghề nghiệp kể cả các ngành có liên quan. Đội ngũ giảng viên phải có khả năng dẫn dắt, đặc biệt ứng dụng tri thức và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thuộc ngành đào tạo. Đội ngũ giảng viên phải có khả năng thực hiện các phương thức dạy học kích thích được tính chủ động học tập của sinh viên, các phương thức đánh giá lý thuyết và thực hành tích hợp. Các môn học có thực hành trên nền tảng kỹ thuật hiện đại được đánh giá cao hơn hẳn các bài giảng lý thuyết đơn thuần.  

 8) Cơ sở vật chất. Các chương trình POHE cần cơ sở vật chất và những trang thiết bị phù hợp để tổ chức và đào tạo nhằm mô phỏng các tình huống trong thực tiễn nghề nghiệp. Yêu cầu chung của các chương trình POHE là phải có khả năng sẵn sàng đáp ứng của các trang thiết bị phục vụ thực hành, các phòng thí nghiệm rèn luyện kỹ năng, mô phỏng thực tế nghề nghiệp, phòng máy tính và có thể có các thỏa thuận với các doanh nghiệp về khai thác các thiết bị đang sử dụng trong thực tiễn khi cần thiết. 

 9) Nghiên cứu. Các chương trình POHE tập trung thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và cải thiện nghề nghiệp thông qua mô hình: nghiên cứu- đào tạo-ứng dụng-chuyển giao-nâng cao. Nghiên cứu ở trình độ đại học đòi hỏi ứng dụng kiến thức, kỹ năng và có thái độ phù hợp trong thực hành nghề nghiệp. Các hoạt động nghiên cứu trong các chương trình POHE nghiêng về nghiên cứu ứng dụng. Các vấn đề đòi hỏi nghiên cứu được hình thành trong mối quan hệ mật thiết với công giới và các đồ án tốt nghiệp của sinh viên.

 10) Vai trò của người lãnh đạo. Cách tiếp cận POHE đòi hỏi sự ủng hộ của tất cả các cấp quản lý trong nhà trường nằm trong hệ thống đào tạo nhưng Hiệu trưởng, phòng Đào tạo, phòng Tài chính đóng vai trò quan trọng nhất. Những ủng hộ này gồm ủng hộ đối với các chương trình định hướng nghề nghiệp-ứng dụng; thể hiện khái niệm POHE trong tuyên ngôn sứ mạng và chiến lược phát triển trường, khoa hoặc phòng ban; thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các doanh nghiệp, cũng như sự ủng hộ của ban đảm bảo chất lượng nội bộ. POHE cần nhiều kinh phí hơn các chương trình khác.

 


Hội nghị tổng kết 2016-2017
Hội nghị tổng kết 2016-2017
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài

Lễ bế mạc

Kiểm định chất lượng GD
Kiểm định chất lượng GD
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Tường thuật lễ Khai giảng
Tân Sinh viên Khoa Pr nói về ĐHHB
Lễ Khai Giảng 2017
Lễ Khai Giảng 2017
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Sinh viên Biểu diễn nhân ngày Khai giảng 2017
Thực hành CNTT…
Thực hành CNTT…
Biểu diên thời trang-Lễ phát bằng
Nhóm Sinh viên lớp 4
Nhóm Sinh viên lớp 4
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Phóng sự của TV Hà Nội về ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
Bản đồ Hà Nội-Đại học Hòa Bình
Video về Đại học Hòa bình
Ngày khai giảng ĐHHB
Ngày khai giảng ĐHHB
Đại Học Hòa Bình & doanh nghiệp
Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Một số Trang cần lưu ý
5 Thông tin mới nhất
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE hbuniv.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*>
Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem