BCH Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Hoà Bình tuyển tình nguyện viên Hè 2017

Thứ Sáu, Tháng Năm 19, 2017

BCH Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Hoà Bình tuyển tình nguyện viên Hè 2017

Đoàn trường Đại học Hoà Bình tiến hành tuyển tình nguyện viên. Nhằm huy động và chuẩn bị mọi nguồn lực tốt nhất cho chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017

 

Đề nghị các Liên chi đoàn và cacs Chi đoàn triển khai kế hoạch trên đây