Một số hướng để chọn tên đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa CNTT & ĐTVT

Thứ Ba, Tháng Năm 16, 2017

Một số hướng để chọn tên đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa CNTT & ĐTVT

Các sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp được phép tự chọn Hướng làm tốt nghiệp và tự chọn tên của Đồ án tốt nghiệp. Với những bạn chưa có hướng cụ thể, khoa có một số gợi ý sau đây: