Khoa QTKD & DL thông báo lịch kiến tập hè 2017

Thứ Năm, Tháng Năm 11, 2017

Khoa QTKD & DL thông báo lịch kiến tập hè 2017

Nhằm giúp các em sinh viên có cơ hội tiếp cận, làm quen với môi trường làm việc thực tế gắn kết giữa lý thuyết với thực hành. Bước đầu hình dung được những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần thiết của một nhân viên phải có khi làm việc.

 

Khoa Tài chính – Ngân hàng – Kế toán và Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch tiến hành cho sinh viên các lớp 515QTK, 515KTK, 515TCN đi kiến tập tại cơ sở từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017. Vậy Khoa đề nghị các em sinh viên các lớp 515QTK, 515KTK, 515TCN đăng ký đơn vị kiến tập và gửi về văn phòng khoa Tài chính – Ngân hàng – Kế toán (Gửi cho cô Lan Anh) trước ngày 20 tháng 5 năm 2017.

 

Sinh viên nào chưa có đơn vị kiến tập, lớp trưởng lập danh sách gửi về Khoa trước ngày 23 tháng 5 năm 2017. Sinh viên được Nhà trường hỗ trợ, bố trí cơ sở kiến tập phải đến đơn vị đó để hoàn thành đợt kiến tập. Nếu xin hủy, xin chuyển cơ sở khác hoặc không đến thì kết quả của đợt kiến tập không được chấp nhận.

 

Mẫu đăng ký kiến tập Hè 2017 download tại đây:

 

2017-05-11