Thư mời Giảng viên và sinh viên Khoa CNTT&ĐTVT Đại học Hòa Bình tham gia Hội thảo Lập nghiệp VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CNTT ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Thứ Ba, Tháng Năm 9, 2017

Thư mời Giảng viên và sinh viên Khoa CNTT&ĐTVT Đại học Hòa Bình tham gia Hội thảo Lập nghiệp VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CNTT ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Sở Văn hóa-Thông tin Hà nội có thư mời GIẢNG VIÊN & SINH VIÊN  CNTT Đại học Hòa Bình tham gia Hội thảo trong chương trình VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CNTT ĐỔI MỚI SÁNG TẠO. Mời các Thày và các em đọc toàn văn thư mời. Khoa CNTT & ĐTVT mong muốn các thày và các em sinh viên của Khoa tích cực tham gia.Thu_moi_hoi_thao