Chuyển đổi ngành học trong Khoa CNTT & Điện tử viễn thông

Chủ Nhật, Tháng Tư 30, 2017

Chuyển đổi ngành học trong Khoa CNTT & Điện tử viễn thông

Khoa Công nghệ thông tin-Điện tử viễn thông có 3 ngành học. Ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ đa phương tiện và ngành Điện tử viễn thông. Cả ba ngành đều đào tạo chuyên sâu về máy tính, lập trình. Chuyên ngành Điện tử viễn thông đi sâu hơn về điện tử, phần cứng máy tính trong khi hai chuyên ngành kia lại đi sâu hơn về phần mềm, lập trình. Đầu vào có yêu cầu như nhau về khối kiến thức thông qua tổ hợp điểm xét đầu vào. Chính vì vậy các bạn nếu còn do dự chưa quyết định ngành học thì bạn có thể đăng ký 1 ngành bất kỳ trong 3 ngành của Khoa và có thể chuyển sang ngành khác trong quá trình học tập mà không gặp trở ngại gì.

Sau khi tốt nghiệp 1 ngành, việc học tiếp để lấy bằng thứ 2 sẽ khá thuận lợi. Các bạn chỉ cần học thêm một số môn có trong chuyên ngành thứ 2 mà không có trong chuyên ngành đã học.

Khoa Công nghệ thông tin-Điện tử viễn thông chào đón các bạn.

Sinh viên Đại học Hòa Bình với Công ty VietJet Air

ticket-office-of-vietjet-air-765