Chương trình đào tạo đại học ngành Điện tử viễn thông

Thứ Năm, Tháng Tư 13, 2017

Chương trình đào tạo đại học ngành Điện tử viễn thông

Ngành Điện tử viễn thông nằm trong khoa sẽ đào tạo kỹ sư ngành điện tử với các định hướng khác nhau: Điện tử công nghiệp,

Điện tử dân dụng, Điện tử-Tự động hóa và Điện tử viễn thông.

Những kiến thức trang bị cho sinh viên đồng thời với những đào tạo kỹ năng khai thác và thiết kế, chế tạo các phương tiện điện tử làm cho người học sau khi tốt nghiệp có thể thích nghi nhanh chóng với nhu cầu của công việc hiện tại của kinh tế Việt Nam. Từ năm 2016, ngành định hướng nhiều hơn vê TỰ ĐỘNG HÓA nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng thành phố thông minh, ngôi nhà thông minh. Dưới đây là 1 phương án chương trình … 

word-to-pdf