Những trang web hay để học Tiếng anh

Thứ Hai, Tháng Tư 10, 2017

Những trang web hay để học Tiếng anh

1. Dạy cách phát âm 44 âm trong Tiếng anh (giọng Anh anh)

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

2. Phát âm giọng Mỹ

https://www.youtube.com/user/sozoexchange

3. Học giao tiếp của Steve Ford: Luôn có phụ đề, giọng Mỹ chuẩn.

https://www.youtube.com/user/PrivateEnglishPortal

4. Học giao tiếp như Steve Ford nhưng mà là giọng UK và văn hoá UK: https://www.youtube.com/user/duncaninchina

5. Học tiếng Anh giao tiếp qua các tình huống diễn thật: (thích hợp nếu bạn mới bắt đầu học Tiếng Anh) https://www.youtube.com/user/SERLYMAR

6. Kênh có nhiều thầy cô giảng dạy và nhiều subcribers nhất:https://www.youtube.com/user/engvidenglish

Nguồn: Sưu tầm