Chỉ tiêu tuyển sinh theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp cùng Khối với Trường Đại học Hòa Bình năm 2017

Thứ Năm, Tháng Tư 6, 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp cùng Khối với Trường Đại học Hòa Bình năm 2017

Nhà trường đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp:

                         Năm 2017

  1.  Ngân hàng HDBank,
  2. Hãng hàng không Vietjet,
  3. Công ty Bất động sản Phú Long,
  4. Công ty Cổ phần Bắc Mỹ An – Furuma Resort Đà Nẵng,
  5.  Công ty CP Thương mại dầu khí – Petechim JSC,
  6. Công ty CP Quảng cáo và tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên,
  7. Công ty phần mềm D-Hearts Việt Nam,… 

Với tổng chỉ tiêu năm 2017 là  : 690 

( :roll: xem thêm thông báo tuyển sinh năm 2017)