Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Hòa Bình

Thứ Ba, Tháng Tư 4, 2017

Giới thiệu ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Hòa Bình

Công nghệ thông tin(CNTT) là một ngành phát triển nhanh nhất và ảnh hưởng nhiều nhất đến tất cả các ngành công nghệ khác. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Sự lớn mạnh của ngành CNTT đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của chúng ta.

CNTT dựa trên 2 nền tảng vững chắc là điện tử và toán học. Không có điện tử không có máy tính. Không có đảm bảo toán học sẽ không có các phần mềm để thực hiện các chức năng mà chúng ta thường thấy máy tính có thể thực hiện được trên các loại máy tính khác nhau.

Từ 2 chuyên ngành gốc, khi CNTT phát triển, các ngành chuyên sâu hơn của CNTT ra đời. Các chuyên ngành liên quan đến máy tính gọi là công nghệ phần cứng nghiên cứu phát triển máy tính sao cho máy tính làm được nhanh hơn, khả năng nhớ nhiều hơn, tiện lợi hơn, bền hơn, dê sửa chữa hơn, rẻ hơn và thuận lợi hơn cho người sử dụng.

Các chuyên ngành liên quan đến chương trình thường được gọi là phần mềm dựa trên sự phát triển của phần cứng nghiên cứu, sáng tạo ra những phần mềm ngày càng đáp ứng nhiều hơn đến nhu cầu của xã hội và sản xuất. Có thể kể ra đây các ngành liên quan đến phần mềm như Công nghệ phần mềm, Công nghệ đa phương tiện, Cơ sở dữ liệu, Công nghệ lập trình WEB,…

Sau đây là những thông tin liên quan đến việc đào tạo cử nhân-kỹ sư CNTT của Trường.

1 Mục tiêu đào tạo Chương trình Cử nhân-kỹ sư Công nghệ Thông tin đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, có đủ năng lực để vận hành, để quản lý, và sáng tạo, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin; đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, phụ thuộc vào chuyên ngành đào tạo khác nhau.

2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp Cử nhân-kỹ sư Công nghệ Thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Hòa Bình có khả năng đảm nhiệm các vị trí sau:

a. Chuyên viên thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT.

b. Chuyên viên quản lý, giám sát, đầu tư các dự án công nghệ thông tin.

c. Chuyên viên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng.

d. Chuyên viên có kĩ năng phát triển các ứng dụng công nghệ Web.

e.Giảng dạy về CNTT tại các trường Cao đẳng, các trường THPT và các trung tâm CNTT,

f. Có thể học tiếp lên cao học ngành CNTT.

3 Ý tưởng xây dựng chương trình đào tạo

Chương trình được thiết kế sao cho đảm bảo đủ độ rộng và độ sâu nhất định nhằm tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho sinh viên làm việc, và có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về các chuyên ngành CNTT, trong đó kiến thức cơ bản được đặt làm trọng tâm.

Chương trình được thiết kế với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc phát triển và hội nhập của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng để vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp, các đơn vị không chuyên về CNTT nhằm tạo ra các giá trị lợi ích gia tăng cho các doanh nghiệp. – Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng.

- Đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng phát triển ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ Web.

- Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật tham gia các quy trình thiết kế, xây dựng, quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT, chủ yếu trong lĩnh vực lập trình web, các bài toán kỹ thuật, thiết kế khai thác các cơ sở dữ liệu, lập trình các trò chơi trên máy tính và trên các thiết bị di động. Chương trình được thiết kế, xây dựng dùng tài liệu tham khảo chính là Chương trình đào tạo Đại học về Công nghệ Thông tin của Bộ GD & Đào tạo có tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học khác của Việt Nam và thế giới.