Chính sách HỌC PHÍ, HỌC bổng trong năm học 2016-2017

Thứ Ba, Tháng Tư 4, 2017

Chính sách HỌC PHÍ, HỌC bổng trong năm học 2016-2017

dhhb

Năm học 2016-2017 là năm học có nhiều chuyển biến trong chính sách học phí, chính sách học bổng của Trường Đại học Hòa Binh.
Trường thực hiện đúng các chính sách về học phí, học bổng trước đây, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp như Ngân hàng HDBank, Công ty vận tải hàng không Vietjet Air danh sách được học bổng được mở rộng cho những em học giỏi, những em nằm trong danh sách Học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn học giỏi, những em có những thành tích xuất sắc…
Danh sách cụ thể, Trường sẽ gửi tới các lớp vào đầu các học kỳ.