Lễ Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT tại trường Đại Học Hòa Bình (tiếp theo)

Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2017

Lễ Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT tại trường Đại Học Hòa Bình (tiếp theo)

Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho khóa đào tạo thạc sỹ công nghệ thông tin đầu tiên. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ bảo vệ.

THSY_00

Thày Hiệu trưởng: Giáo sư-tiến sỹ khoa học Nhà giáo nhân dân Đặng Ứng Vận phát biểu khai mạc buổi bảo vệ Luận văn

THSY_01Phó giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Trần Lý công bố quyết định cho phép tổ chức Bảo vệ Luận văn

THSY_2Thành viên Hội đồng..

THSY_4Thành viên Hội đồng

THSY_03Thày Hồ Sĩ Đàm, PGS. TS. Nhà giáo nhân dân-Chủ tịch Hội đồng

THSY_3Hội trường….THSY_5Khách mời, người quan tâm đến luận văn…

THSY_6

Tặng hoa sau khi bảo vệ thành công

Một số luận văn được bảo vệ trong ngày 01/04/2017.

Nghiên cứu chuẩn DICOM về lưu trữ và truyền tải thông tin hình ảnh trong y tế

Phân loại trang WEB dựa trên phương pháp đồng huấn luyện

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự cho một bệnh viện tuyến tỉnh

Ứng dụng mô hình RASCH phân tích kết quả điều tra khảo sát giảng viên Đại học công nghiệp Việt Hung về đổi mới nâng cao chất lượng nhà trường trên

phần mềm VITESTA

Mô phỏng hệ thống hàng đợi sử dụng công cụ GPSS WORLD

Mời các bạn đọc tiếp thông tin và chùm ảnh trong bản tin tiếp.