Khoa Kinh tế và Quản lý

Khoa Kinh tế và Quản lý Trường Đại học Hòa Bình mới được thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.Mục tiêu đào tạo 

- Chương trình đào tạo ngành Kinh tế và quản lý  nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế có trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe, khả năng làm việc tập thể.
- Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý công được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng trong khu vực công và khả năng quản lý khu vực công; có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước, các tổ chức dịch vụ công ở các lĩnh vực tài chính, quản lý đô thị, giáo dục…. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp ở các lĩnh vực kinh tế. 

2. Chuẩn đầu ra

2.1 Kiến thức 
- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực xã hội & nhân văn bao gồm luật pháp, tâm lý, xã hội học, môi trường & con người… và có năng lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn; 
- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và ngoại ngữ để phát triển kiến thức chuyên ngành Kinh tế & Quản lý công và khả năng vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội cả ở tầm vĩ mô và vi mô.
- Có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn cao về kinh tế và quản lý kinh tế, tài chính trong khu vực công; có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và dự báo những biến động của nền kinh tế;
- Có khả năng am hiểu, phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất, dịch vụ công.

2.2 Kỹ năng
- Kỹ năng  tư duy phân tích;
- Kỹ năng  nghiên cứu, đánh giá các chính sách kinh tế-xã hội;
- Kỹ năng tổng hợp và sáng tạo;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC;
- Có trình độ tin học tương đương B; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành đào tạo;
- Có kỹ năng vận dụng các công cụ thống kế, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế & quản lý công vào hoạt động thực tiễn;
- Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, thiết lập, bảo vệ dự án và thẩm định dự án;
- Có kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập;
- Có khả năng tham gia các hoạt động phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý Nhà nước;
 - Có năng lực  tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác.

2.3 Thái độ
- Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định tại đơn vị công tác.
- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
- Có lòng yêu nước và tinh thần khoan dung đối với các dị biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong giao tiếp.
- Có ý thức cầu tiến, vượt khó; có tinh thần và trách nhiệm cao trong công tác và phục vụ cộng đồng.

3. Cơ hội nghề nghiệp
    Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế & Quản lý công sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu vực công và các thành phần kinh tế:
- Các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức, đoàn thể xã hội; các đơn vị hoạt động dịch vụ công;
- Các trường đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội;
- Làm việc, tham gia các dự án phát triển kinh tế-xã hội.
- Làm việc trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng, vvv… 
- Khả năng  học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế & Quản lý công; Kinh tế Tài chính – Ngân hàng, …);
- Có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế & quản lý công.

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Khoảng 130 tín chỉ 
 
6. Đối tượng tuyển sinh: 
    Theo quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Hòa Bình.

Hội nghị tổng kết 2016-2017
Hội nghị tổng kết 2016-2017
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài

Lễ bế mạc

Kiểm định chất lượng GD
Kiểm định chất lượng GD
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Tường thuật lễ Khai giảng
Tân Sinh viên Khoa Pr nói về ĐHHB
Lễ Khai Giảng 2017
Lễ Khai Giảng 2017
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Sinh viên Biểu diễn nhân ngày Khai giảng 2017
Thực hành CNTT…
Thực hành CNTT…
Biểu diên thời trang-Lễ phát bằng
Nhóm Sinh viên lớp 4
Nhóm Sinh viên lớp 4
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Phóng sự của TV Hà Nội về ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
Bản đồ Hà Nội-Đại học Hòa Bình
Video về Đại học Hòa bình
Ngày khai giảng ĐHHB
Ngày khai giảng ĐHHB
Đại Học Hòa Bình & doanh nghiệp
Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Một số Trang cần lưu ý
5 Thông tin mới nhất
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE hbuniv.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*>
Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem