Giới thiệu ngành học Khoa CNTT-ĐTVT

Thứ Sáu, Tháng Ba 17, 2017

Giới thiệu ngành học Khoa CNTT-ĐTVT

Khoa CNTT-ĐTVT là Khoa được phát triển, kế thừa Khoa Công nghệ trước đây của Đại học Hòa Bình.
Đến đầu năm 2017 Khoa đã đào tạo đến khóa thứ 9.
Sinh viên tốt nghiệp của Khoa công tác trong lĩnh vực CNTT ở khắp 3 miền. Nhiều sinh viên đã tốt nghiệp thạc sỹ. Nhiều em làm việc trong lĩnh vực lập trình và đã có được nhiều thành tựu đáng kể.
Khoa có 3 ngành học. CNTT, Công nghệ đa phương tiện và Điện tử viễn thông.