Giới thiệu Khoa Luật

Thứ Bảy, Tháng Ba 11, 2017

Giới thiệu Khoa Luật

66666Khoa luật Trường Đại học Hòa Bình được thành lập năm 2016.

Đây là năm tuyển sinh đầu tiên của Khoa.