Đoàn Thanh niên tổ chức thi

Thứ Sáu, Tháng Ba 10, 2017

Đoàn Thanh niên tổ chức thi

\”KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Thành phố hà Nội Nhiệm kỳ 2017 – 2019

 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017, Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tổ chức thi như sau…..

  1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
  2. Mục đích:

– Tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên sinh viên toàn trường chào mừng sự kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Phát động đoàn viên sinh viên tham gia thiết kế biểu trưng thể hiện được mục tiêu, tinh thần, khát vọng của sinh viên NEU trong giai đoạn 2017 – 2019. Phục vụ cho công tác tuyên truyền và sử dụng làm biểu trưng chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXXIV.

– Thông qua cuộc thi, giới thiệu, tuyên truyền đến Đoàn viên, sinh viên NEU và sinh viên thành phố Hà Nội những đóng góp tích cực của sinh viên NEU, của tổ chức Đoàn trong quá trình xây dựng, và phát triển Nhà trường và Thủ đô.

  • Yêu cầu:

– Nội dung cuộc thi phải triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng đoàn viên, sinh viên trong Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

– Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực và hiệu quả, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt,  tác phẩm dự thi phải đảm bảo về chất lượng và số lượng.

– Tác phẩm dự thi mang tính nghệ thuật cao và không được sao chép từ các tác phẩm khác.

  1. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI DỰ THI:
  2. Đối tượng:

– Tất cả sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang học tập tại trường.

– Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi, tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. 

Các tác giả có thể dự thi dưới tư cách cá nhân, nhóm tác giả hoặc theo các câu lạc bộ, đội, chi đoàn, liên chi đoàn, đơn vị của Nhà trường. Trong trường hợp tham dự theo nhóm, cần xác định rõ người chịu trách nhiệm chính của nhóm trong bản đăng ký.