Thông báo tham gia Hội khỏe cán bộ, viên chức, lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội năm 2016

Thứ Năm, Tháng Tư 14, 2016

Thông báo tham gia Hội khỏe cán bộ, viên chức, lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội năm 2016

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH HOÀ BÌNH

 

Số:…..80…/TB-CĐ ĐHHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13  tháng 04 năm 2016

 THÔNG BÁO

Tham gia Hội khỏe cán bộ, viên chức, lao động

khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội năm 2016

 Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm học 2015 – 2016; Thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kỷ niệm 41 năm Giải phóng Miền Nam 40/4/1975; Chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh; Hướng tới chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016), tích cực hưởng ứng cuộc vậnđộng “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,duy trì đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấuthể thao trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ trong các trường đại học, cao đẳng thành phố Hà Nội;

Thực hiện công văn số 05/KH-LĐLĐ ngày 28 tháng 1 năm 2016 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tổ chức Hội khỏe cán bộ, viên chức, lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội năm 2016, BCH Công đoàn Trường Đại học Hòa Bình tổ chức cho Công đoàn viên tham dự Hội khỏe cán bộ, viên chức, lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội năm 2016 thuộc Cụm Công đoàn số 3 triển khai nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự giải: 

- Là cán bộ, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Hòa Bình trong độ tuổi lao động (Từ 18-55 tuổi đối với nữ, từ 18-60 tuổi đối với nam).

- Vận động viên phải có hợp đồng lao động, sổ lương tại đơn vị từ 06 tháng trở lên (tính đến ngày tổ chức Hội khỏe).

- Vận động viên phải có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu.

2. Thời gian và địa điểm

2.1. Thời gian: 01 ngày (Thứ 7 ngày 23/4/2016)

- Ngày 20/4/2016: lúc 15h00’ họp chuyên môn và bốc thăm chia bảng tại phòng họp số 2 Nhà A, Trường Cao đẳng nghề và công nghệ cao Hà Nội (P.Tây Mỗ. Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội).

          – 7h00 Ngày 23/4/2016 tổ chức giải.

2.2. Địa điểm: Tại Nhà thể chất, Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội, P.Tây Mỗ. Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung và thể thức thi đấu

Hội khỏe cán bộ, viên chức, lao động khối các trường đại học, cao đẳng cụm công đoàn số 3 năm 2016 gồm 3 môn thi đấu: cầu lông, bóng bàn và kéo co.

3.1. Môn cầu lông:

- Nội dung thi đấu: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Các nội dung thi đấu mỗi đơn vị được cử 01 đôi tham gia. Mỗi VĐV tham gia không quá 2 nội dung và chỉ được tham gia ở một độ tuổi theo quy định. Mỗi nội dung thi đấu chỉ được tổ chức khi có từ 3 đôi VĐV trở lên tham gia.

3.2. Môn bóng bàn:

Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

3.3. Môn kéo co:

          Nội dung thi đấu: thi đấu theo đội nam, đội nữ. Mỗi đội tối đa có 13 vận động viên (10 chính thức, 03 dự bị).

4. Đăng ký thi đấu:

4.1. Nhóm tuổi:

Môn kéo co không chia nhóm tuổi, môn bóng bàn, cầu lông chia làm 3 nhóm tuổi:

- Nhóm 1: Từ 18 đến 30 tuổi (sinh năm 1998 – 1986)

- Nhóm 2: Từ 31 đến 40 tuổi (sinh năm 1985 – 1976)

- Nhóm 3: Từ 41 đến 50 tuổi (sinh năm 1975 – 1966)

- Nhóm 4: Từ 51 tuổi trở lên (sinh năm 1965  trở về trước)

VĐV thuộc nhóm tuổi trên có thể thi đấu ở nhóm tuổi dưới, VĐV thuộc nhóm tuổi dưới không được thi đấu ở nhóm tuổi trên.

4.2. Số lượng vận động viên và thủ tục đăng ký tham gia giải:

          * Số lượng VĐV:

 - Môn cầu lông: Ở mỗi nhóm tuổi, mỗi nội dung, mỗi trường được đăng ký 01 đôi). Mỗi VĐV chỉ được tham gia không quá 2 nội dung.

- Môn bóng bàn: Ở mỗi nhóm tuổi, mỗi nội dung mỗi trường được đăng ký 01 đơn, 01 đôi. Mỗi VĐV chỉ được tham gia không quá 2 nội dung.

          – Môn kéo co: mỗi trường được đăng ký 02 đội: 01 đội nam, 01 đội nữ (mỗi đội 10 VĐV và 02 VĐV dự bị)

Lưu ý: Mỗi VĐV chỉ được tham gia ở 1 môn, không quá 2 nội dung. Riêng môn kéo co có thể lấy VĐV ở môn khác.

5. Các điều khoản khác

- Trang phục: khi thi đấu vận động viên phải mặc trang phục thể thao, riêng môn kéo co các vận động viên được sử dụng găng tay khi thi đấu.

- Kinh phí tập luyện và thi đấu tại giải do đơn vị tham gia tự chi trả. (BCH Công đoàn sẽ kêu gọi các nhà tài trợ về tinh thần và vật chất).

- Lệ phí tham gia giải: 4.500.000/một trường (Trích từ nguồn kinh phí Công đoàn Trường ĐH Hòa Bình để nộp cho Ban tổ chức cuộc thi).

 6. Tổ chức thực hiện

6.1. BCH CĐ Trường tổ chức thực hiện;

6.2. Các Tổ trưởng tổ công đoàn bổ sung danh sách CĐV dự thi trước ngày 18/4/2016 (Đã có danh sách dự kiến đính kèm), đồng thời động viên CĐV luyện tập sức khỏe chuẩn bị thi đấu.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức tham gia Hội khỏe cán bộ, viên chức, lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội năm 2016 thuộc Cụm Công đoàn số 3của BCH Công đoàn Trường Đại học Hòa Bình.

Nơi nhận:

- CT HĐQT, BGH (để b/c);

- Các tổ CĐ (để thực hiện);

- Lưu VP CĐ.

TM/BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH  

(Đã ký)

  

Đào Thị Hòa