Thông báo Tổ chức Hội nghị NCKH học viên, sinh viên năm 2016 Khoa Công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ 
Số: 06 / TB-ĐHHB-CNTT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                 Hà Nội, ngày 27  tháng 03 năm 2016 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội nghị NCKH học viên, sinh viên năm 2016

 

Kính gửi: – Giáo viên hướng dẫn và sinh viên, học viên cao học

thuộc các nhóm NCKH sinh viên

Căn cứ vào Quyết định Số: 01/QĐ – ĐHHB-CN ngày 25 tháng 12  năm 2015 về việc công nhận đề tài NCKH học viên, sinh viên năm học 2015-2016.

Sau khi tổng hợp các bản báo cáo đề tài của các nhóm nghiên cứu.

Khoa Công nghệ thôngbáo tới toàn thể giáo viên hướng dẫn và sinh viên, học viên khoa đã có đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học:

- Thời gian tổ chức Hội nghị NCKH: 9h thứ 3 ngày 12/04/2016

- Địa điểm: Giảng đường 115

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ trợ lý Khoa Công nghệ (Ths.  Nguyễn Thị Lệ Xuân– 0974459095, email:lexuan1410@gmail.com)

Nơi nhận:- Phòng Đào tạo;- Giảng viên, sinh viên khoa;

- Lưu VPK.

 TRƯỞNG KHOA 

  (đã ký)

PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm


NHỮNG BÀI MỚI CẬP NHẬT
Nhấn chuột để Đăng ký nhập học
Nhấn chuột để Đăng ký nhập học
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE daihochoabinh.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*

WebSite của Đại học Hòa Bình

http://hbuniv.edu.vn và kênh tuyển sinh daihochoabinh.edu.vn

Phóng sự về Đại Học Hòa Bình
Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
CHỌN THÔNG TIN THEO CHỦ ĐỀ
Nguyễn Thế Hiển chuẩn bị Khóa luận
Nguyễn Thế Hiển  chuẩn bị Khóa luận

Đề tài khóa luận: Xây dựng VideoClip ứng dụng bộ phần mềm Adobe.

Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Video của sinh viên Khoa CNTT
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Mới mới

Hoverable Sidenav Buttons

Hover over the buttons in the left side navigation to open them.

Sinh viên ĐHHB với thể thao
Trận chung kết kéo co Nữ
Kêt nạp đảng viên tại ĐHHB
Kêt nạp đảng viên tại ĐHHB
Trao cờ thi đua
Trao cờ thi đua
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem

Áo dài Việt