Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp 511TKD + 511TKN

Thứ Năm, Tháng Ba 17, 2016

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp 511TKD + 511TKN

Sinh viên nào không có tên trong các nhóm thì báo lại khoa trước ngày 19/3/2015. Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để biết thời khóa biểu cụ thể.

Sinh viên nào chưa đóng học phí sẽ không được bảo vệ trước các hội đồng.

511TKD-DKGV 511TKN-ĐKGVHD