Thông báo Kế hoạch thực tập công nhân thăm quan kiến trúc lớp 512KTR

Thứ Sáu, Tháng Ba 4, 2016

Thông báo Kế hoạch thực tập công nhân thăm quan kiến trúc lớp 512KTR

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH      KHOA KIẾN TRÚC XÂY DƯNG

                

                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

                            Hà Nội ngày 02 tháng 03 năm 2016

Kế hoạch thực tập công nhân – thăm quan kiến trúc lớp 512KTR học kỳ II năm học 2015-2016.

Thực hiện chương trình đào tạo của chuyên ngành Kiến trúc, Khoa Kiến trúc Xây dựng có kế hoạch cho sinh viên khóa 512KTR (có danh sách kèm theo) đi Thực tập công nhân – Tham quan kiến trúc học kỳ 2 năm học 2015-2016 tại TP. HUẾ.

Khóa đi thực tế từ ngày 14-20/03/2016.

Địa điểm đi thực tế hội tụ đầy đủ các yếu tố bảo đảm cho sinh viên có điều kiện nghiên cứu về công trình kiến trúc. Đợt học này nhằm cho sinh viên rèn luyện khả năng ghi chép nhanh, kỹ năng vẽ công trình, giúp cho sinh viên có những tư liệu quý, có thể sử dụng làm ý tưởng thiết kế cho các đồ án chuyên ngành Kiến trúc đồng thời  gắn đào tạo với thực tế đời sống.

Lịch trình:

Ngày 14/03/2016

-         5h xuất phát từ Hà Nội

-         7h ăn sang tại Hà Nam

-         13h ăn trưa tại Vinh

-         20h ăn tối tại Huế

-         21h nhận phòng Khách sạn tại Huế

Ngày 15/03/2016 -18/03/2016

-         7h ăn sáng

-         8h đi tham quan các công trình

-         11h ăn trưa nghỉ ngơi

-         14h đi tham quan các công trình

-         18h ăn tối nghỉ ngơi

          Ngày 19/03/2016

-         7h ăn sang

-         8h đi Hội an tham quan

-         18h ăn tối và nghỉ ngơi tại Huế

          Ngày 20/03/2016

-         5h ăn sang

-         6h xuất phát từ Huế về Hà Nội

Giảng viên gồm 1 người (có danh sách kèm theo) có nhiệm vụ giảng dạy sinh viên các kỹ năng, ký họa thực tế, đời sống sinh hoạt và nghiên cứu Kiến trúc, đồng thời rèn kỹ năng chuyên môn. Giảng viên sẽ giảng dạy cho sinh viên trong suốt thời gian ngoại khóa tại thực địa.

Nội dung thực tế:

-         Ký họa công trình kiến trúc, và nghiên cứu thực tế

Nghiệm thu – Chấm bài: 1 đầu điểm bắt buộc

Điều kiện di chuyển: Ăn ở, nghỉ tại TP HUẾ.

Trân trọng thông báo.

.                 Q. TRƯỞNG KHOA  

 

 

          ThS. KTS. Trần Quốc Thắng