Thông báo thực hiện Đề án Hội khỏe thanh niên Thủ đô 2016

Thứ Sáu, Tháng Hai 26, 2016

Thông báo thực hiện Đề án Hội khỏe thanh niên Thủ đô 2016

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

Số:           /TB – ĐTN

 

        

Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v thực hiện Đề án Hội khỏe thanh niên Thủ đô 2016

 

Căn cứ Đề án số 342-ĐA/TĐTN-TNTH ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thành đoàn Hà Nội về tổ chức “Hội khỏe thanh niên Thủ đô khối Đại học, Cao đẳng và Học viện năm 2016;

Căn cứ Đề án số 343-ĐA/TĐTN-TNTH ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thành đoàn Hà Nội về tổ chức “Giải Bóng đá nam sinh viên Thủ đô năm 2016;

Căn cứ kết quả cuộc thi “Hội khỏe thể dục thể thao HBU 2015” ngày 20/11/2015;

Ban chấp hành Đoàn trường thông báo đến các Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc về những công việc cần thực hiện như sau:

  1. Nội dung các môn thi đấu

Ban chấp hành Đoàn Trường đã họp và nhất trí tham gia Hội khỏe thanh niên Thủ đô khối Đại học, Cao đẳng và Học viện năm 2016 với các môn thi đấu, số lượng vận động viên tham dự như sau:

-         Môn Cầu lông: 02 VĐV (LCĐ khoa TCKT và PR)

-         Môn Điền kinh: 03 VĐV (LCĐ khoa MTCN, KTXD và CN)

-         Môn Kéo co: 10 VĐV (LCĐ khoa KTXD và PR)

-         Môn Bóng đá nam: 12 VĐV (LCĐ các khoa CN, TCKT và KTXD)

  1. Đội sinh viên tham gia cổ động viên

- Mỗi LCĐ cử 10 sinh viên tham gia đội cổ động viên

- Thời gian thi đấu vòng loại (môn Bóng đá nam): từ ngày 28/02 – 05/03/2016

Thời gian Trận đấu Số sân thi đấu
10h – 28/02/2016 ĐH Hòa Bình – ĐH Thương mại 6
8h – 02/03/2016 ĐH Hòa Bình – Khoa Luật ĐHQG 6
10h – 05/03/2016 ĐH Hòa Bình – ĐH Thủy Lợi 6

- Địa điểm: Sân bóng đá 88 Lê Văn Lương

Các Bí thư liên chi và bí thư các chi đoàn chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên/sinh viên trong khoa/lớp mình tham gia nhiệt tình và có mặt đúng thời gian quy định.

(Các nội dung thi đấu khác sẽ có thông báo cụ thể sau)

Lưu ý: Đ/c Khôi chuẩn bị bandzon của Trường và bàn giao cho đội cổ động theo lịch thi đấu cụ thể.

 

 

Nơi nhận:

-          LCĐ các khoa;

-          Chi đoàn CBGV;

-          Lưu VP đoàn;

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

Phó Bí thư

 

 

 

LÊ THỊ BÍCH THỌ