Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình được vinh danh trong từ điển danh nhân thế giới Who’s Who in the World

Thứ Năm, Tháng Một 28, 2016

Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình được vinh danh trong từ điển danh nhân thế giới Who’s Who in the World

bVanNCKHBAN XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN DANH NHÂN THẾ GIỚI

THE MARQUIS WHO’S WHO

Chứng nhận rằng

Ông ĐẶNG ỨNG VẬN

Được vinh danh trong từ điển danh nhân thế giới Who’s Who in the World

Xuất bản lần thứ 32 – Năm 2015

Đây là cuốn từ điển vinh danh những cá nhân có những thành tựu nổi bật tiêu biểu trong lĩnh vực chuyên môn của họ, đồng thời cũng có những đóng góp hết sức quan trọng cho sự phát triển của xã hội.

Ông Đặng Ứng Vận là một nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục đã nghỉ hưu. Ông sinh ngày 27 tháng 3 năm 1945 tại Hà Nội, Việt Nam. Bố ông là Đặng Đình Nùng. Vợ ông là Phạm Thị Kim Thanh. Ông được công nhận là Tiến sĩ khoa học hóa học tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1991. Từ năm 1989 đến năm 1995, ông là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1999 đến năm 2006, ông là Ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục Việt Nam. Từ năm 2008, ông là Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình. Từ năm 2009, ông là Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư của nhà nước Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách đạt giải thưởng sách Quốc gia như: cuốn “Giáo trình Hóa tin cơ sở” (đạt giải thưởng sách Quốc gia năm 2007), cuốn “Phát triển giáo dục trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” (đạt giải thưởng sách Quốc gia năm 2013). Ông cũng có hàng trăm công trình và bài báo khoa học đã được công bố. Năm 2006, ông được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Ông cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hóa học Việt Nam. Là đảng viên Đảng cộng sản. Hiện ông sống ở phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Số fax cơ quan: 084-4-37871903. Địa chỉ giao dịch thư điện tử: hbu@moet.edu.vn.