Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2016

Thực hiện văn bản số 2041/TLĐ ngày 11/12/2015 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN thành phố Hà Nội năm 2016. Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 (ATVSLĐ-PCCN) như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động sâu rộng, nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng ứng tích cực, rộng rãi của các cấp Công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATVSLĐ – PCCN nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhà nước, của người lao động và tài sản của công dân góp phần ổn định an ninh, chính trị và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

2. Yêu cầu

Các cấp công đoàn Thủ đô căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN năm 2016 tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, hướng về các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo tính lan tỏa lớn.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18 năm 2016 phát động với chủ đề «Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động »được phát động từ ngày 20/3/2016 đến hết ngày 26/3/2016. Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ phát động hưởng ứng tại Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình, Hà Nội.

Để các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN đạt kết quả cao, LĐLĐ thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

1. Trước thời gian diễn ra tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2016; phối hợp với chính quyền đồng cấp thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lễ phát động hưởng ứng. Trong lễ phát động có thể kết hợp với việc tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ-PCCN.

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ, thi ATVSV giỏi.

  1. Trong thời gian tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN (từ ngày 20/3/2016 đến hết ngày 26/3/2016).

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền,tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, hội thảo, tổ chức các hội thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ, thi An toàn vệ sinh viên giỏi. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tập huấn về công tác ATVSLĐ, tiến hành các hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ – PCCN tại doanh nghiệp.

- Thăm hỏi động viên những gia đình nạn nhân bị TNLĐ-BNN và các hoạt động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tại doanh nghiêp.

3. Sau tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hưởng ứng tuần lễ quốc gia và các hoạt động ATVSLĐ khác trong năm 2016.

- Sơ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ -PCCN lần thứ 18 năm 2016 của các cấp Công đoàn, tổng hợp báo cáo kết quả về Công đoàn cấp trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động Thành phố:

- Tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18 trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn, kết hợp với Tổng kết công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b, 20 năm phong trào thi đua «Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ ».

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN cấp thành phố tại Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Phối hợp với sở Lao động Thương binh & Xã hội, sở Phòng cháy Chữa cháy và sở Y tế tổ chức kiểm tra 15 Ban chỉ đạo quận, huyện và 50 đơn vị, doanh nghiệp về ATVSLĐ-PCCN.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về ATVSLĐ-PCCN và các hoạt động của các cấp Công đoàn thủ đô.

- Tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 70 gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố (dự kiến hỗ trợ, thăm hỏi mỗi gia đình 1.500.000đồng và một suất quà trị giá 200.000đ).

- Tổ chức Hội thảo chuyên đề với nội dung: Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV cơ sở và phong trào thi đua « Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động » của tổ chức Công đoàn.

- LĐLĐ thành phố sẽ tiến hành kiểm tra một số công đoàn cấp trên cơ sở về việc triển khai, thực hiện kế hoạch hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 của LĐLĐ thành phố (Có lịch cụ thể sau).

- Tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2016 báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban chỉ đạo thành phố.

2. Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành và CĐ cấp trên cơ sở:

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2016 của Công đoàn cấp trên cơ sở (gửi về LĐLĐ thành phố để theo dõi chỉ đạo), tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN trong CNVCLĐ của Công đoàn cấp trên cơ sở, kết hợp với việc tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016.

- Chủ độngphối hợpvới Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN cùng cấp tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ tại địa phương, đơn vị.

- Tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm về công tác ATVSLĐ-PCCN với các nội dung: “ Công đoàn với Công tác ATVSLĐ-PCCN”; “Công đoàn  tham gia xây dựng văn hóa ATVSLĐ tại nơi làm việc”; “ Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV cơ sở”…

- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác ATVSLĐ – PCCN cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” với hình thức sân khấu hoá hoặc thi viết cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

- Phối hợp với chính quyền, UBND cùng cấp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ-PCCN tại một số đơn vị, doanh nghiệp sản xuất trực tiếp (gửi danh sách các đơn vị được kiểm tra về Ban Chính sách – Pháp luật để theo dõi, tổng hợp).

- Tổ chức thăm và tặng quà cho CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mỗi đơn vị ít nhất 3 trường hợp). Lập danh sách các trường hợp bị TNLĐ nặng – BNN có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt gửi về LĐLĐ Thành phố (trước ngày 05/3/2015) để LĐLĐ thành phố xem xét hỗ trợ.

- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với Người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN năm 2016 tại cơ sở: 100% các CĐCS  treo băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyên cổ động cho tuần lễ tại cổng cơ quan, doanh nghiệp, trong các phân xưởng sản xuất (nội dung tuyên truyền theo phụ lục đính kèm); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho đội ngũ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ trong đơn vị mình.

- Riêng đối với LĐLĐ quận Ba Đình, địa bàn được Ban chỉ đạo chọn tổ chức lễ phát động cấp thành phố, phối hợp chặt chẽ với UBND quận chuẩn bị các điều kiện cho lễ phát động theo kế hoạch phân công của Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN Thành phố. Tổ chức Hội thảo với chủ đề “ Vai trò của Công đoàn cơ sở đối với công tác ATVSLĐ-PCCN

- Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với ban Chính sách- Pháp luật LĐLĐ thành phố để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tại địa bàn, đơn vị theo kế hoạch chỉ đạo của thành phố.

 

3. Các công đoàn cơ sở:

Chủ động phối hợp với Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các việc sau:

- Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN  lần thứ 18 tại cơ sở; thành lập, kiện toàn, tập huấn, xây dựng quy chế hoạt động cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên.

- Rà soát hoàn thiện hồ sơ quản lý về công tác ATVSLĐ-PCCN tại doanh nghiệp như: phân định trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ; kế hoạch ATVSLĐ; các nội quy, quy trình, biện pháp an toàn cho các công việc, máy móc thiết bị…

- Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ, khám sức khoẻ định kỳ, cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân, đo kiểm tra môi trường lao động và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với người lao động.

- Phối hợp, đề xuất với người sử dụng lao động quan tâm đầu tư nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, vệ sinh nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN giữa các tổ đội, phân xưởng, phòng ban, đơn vị.

- Tổ chức tự kiểm tra công tác ATVSLĐ – PCCN, kiến nghị với người sử dụng lao động có biện pháp xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động.

- Tổ chức thi tìm hiểu,về công tác ATVSLĐ-PCCN, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác ATVSLĐ-PCCN.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu trước cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong các phân xưởng sản xuất.

- Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ gia đình Công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại cơ sở.

- Tuyên dương, khen thưởng những An toàn vệ sinh viên và người lao động tiêu biểu, xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2015 nhân tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN.

- Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án chữa cháy, phương án cấp cứu tai nạn lao động và sử lý sự cố.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố yêu cầu các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành và CĐ cấp trên cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, gửi báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng theo mẫu đính kèm về LĐLĐ thành phố (qua Ban chính sách – Pháp luật) trước ngày 05/4/2016.

                                                          

 Nơi nhận- TLĐLĐVN (Để b/c);- BCĐ TLQG thành phố;- Thường trực LĐLĐTP(để chỉ đạo);

- Các CĐ cấp trên cơ sở (để t/h);

- L­ưu VP, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký) 

 

 

Đặng Minh Thuần


Hội nghị tổng kết 2016-2017
Hội nghị tổng kết 2016-2017
Kiểm định chât lượng GD
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội
Pha gay cấn của bóng đá nữ ĐHHB
Pha gay cấn của bóng đá nữ ĐHHB
Đại Hội Công Đoàn Trường
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn Trường Đại học Hòa Bình
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng Trường Đại học Hòa Bình nhân ngày 20/11
Ngày nhà giáo Việt Nam
Ngày nhà giáo Việt Nam
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Tường thuật lễ Khai giảng
Tân Sinh viên Khoa Pr nói về ĐHHB
Lễ Khai Giảng 2017
Lễ Khai Giảng 2017
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Sinh viên Biểu diễn nhân ngày Khai giảng 2017
Thực hành CNTT…
Thực hành CNTT…
Biểu diên thời trang-Lễ phát bằng
Nhóm Sinh viên lớp 4
Nhóm Sinh viên lớp 4
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Chào mừng bạn đến với ĐHHB

Trang tuyển sinhĐại học Hòa Bình

Phóng sự của TV Hà Nội về ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
Bản đồ Hà Nội-Đại học Hòa Bình
Video về Đại học Hòa bình
Ngày khai giảng ĐHHB
Ngày khai giảng ĐHHB
Đại Học Hòa Bình & doanh nghiệp
Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Một số Trang cần lưu ý
10 Thông tin mới nhất
Trang tuyển sinh ĐHHB
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE hbuniv.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*>
WebSite của Đại học Hòa Bình

http://hbuniv.edu.vn và kênh tuyển sinh daihochoabinh.edu.vn

TIN BẢO VỆ KHÓA LUÂN TỐT NGHIỆP
Nhắc nhớ nhiều điều Hai dòng có được không Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin & Điện tử viễn thông Bảo vệ KHÓA LUẬN tốt nghiệp Đề tài trong năm học 2017 Android & Điện thoại di động Lập trình 3D-Hoạt hình, VideoClip Lập trình WEB, Create Website bán hàng & Wordpress

Mời đến Trang Tuyển sinh Đại Học Hòa Bình- daihochoabinh.edu.vn

Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
Tìm thông tin
Thử nghiệm Máy bay KNL
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Sinh viên ĐHHB với thể thao
Trận chung kết kéo co Nữ
Kêt nạp đảng viên tại ĐHHB
Kêt nạp đảng viên tại ĐHHB
Trao cờ thi đua
Trao cờ thi đua
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem

Áo dài Việt