Thư gửi Phụ huynh “Ngày hội việc làm Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội”

Thứ Ba, Tháng Một 19, 2016

Thư gửi Phụ huynh “Ngày hội việc làm Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

 

Số: 01 /ĐHHB – KTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội,  ngày 19 tháng 01   năm 2016

 

THƯ MỜI

Kính gửi: Phụ huynh sinh viên Khoa Kiến trúc Xây dựng.

 

Từ năm học 2015-2016 Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội chủ trương triển khai liên kết cùng các Doanh nghiệp để thực hiện đào tạo gắn kết với nhu cầu của xã hội nhằm tạo cơ hội ngay trong thời gian học tập và sau khi tốt nghiệp sinh viên có việc làm. Để triển khai thực hiện chủ trương lớn định hướng quan trọng trên, Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội tổ chức “Ngày hội việc làm Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội”

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30, Thứ Năm, ngày 21/01/2016.

Địa điểm: Tại Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội. Số  8 – CC2, Phố Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 Ngày hội việc làm Trường Đại học Hòa Bình có 16 Doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyển dụng sinh viên với tổng số 300 vị trí tuyển dụng. Đây là cơ hội cho sinh viên Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội có thể trở thành ứng viên tham gia tuyển dụng, đồng thời là cơ hội trải nghiệm thực tế và tạo mối quan hệ với các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Để phụ huynh có thể tham giam gia phối hợp cùng Nhà trường tiếp xúc trực tiếp với Doanh nghiệp giúp định hướng hiệu quả cho sinh viên có cơ hội tốt tìm kiếm việc làm ngay khi còn là sinh viên và sau khi tốt nghiệp, Khoa Kiến trúc Xây dựng trân trọng kính mời các quý phụ huynh tham dự ngày hội nói trên.

Mọi thông tin chi tiết có thể xem trực tiếp trên website: http://daihochoabinh.edu.vn

Và liên hệ trực tiếp với Trợ lý Khoa Kiến trúc Xây dựng:

Đặng Hiếu Thảo – Điện thoại: 0986549390, Email: hthao1404@gmail.com.

 

Nơi gửi:

  –  Phụ huynh sinh viên Khoa;   

   – Lưu VPK;

       Q. TRƯỞNG KHOA

                   (đã ký)

 

ThS.KTS. Trần Quốc Thắng

 

 

 

                                                                                          

-                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                            .