CTĐT thạc sỹ Quan hệ công chúng

I. Chuẩn đầu ra

      Chuẩn đầu ra được xây dựng dựa trên việc áp dụng quy trình theo cách tiếp cận CDIO, bám sát chuẩn kiểm định chương trình AUN-QA và mức độ đạt được dựa vào thang điểm Bloom (Biết, Hiểu, Vận dụng, ….). Ngoài ra khi xây dựng chuẩn đầu ra chương trình còn dựa vào 04 trụ cột giáo dục thế kỷ 21 do UNESCO đề xướng là học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình.

1.Về kiến thức

1.1 Kiến thức chung

1.1.1   Kiến thức về lý luận chính trị

–        Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin vào hoạt động của bản thân;

–        Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng CSVN, chủ yếu trong thời kỳ đổi mới.

1.1.2   Kiến thức về Tiếng Anh

–        Nghe và hiểu được các ý chính các câu nói không quá dài, quá phức tạp về các chủ đề giao tiếp công việc trong cuộc sống hàng ngày.

–        Xử lý cơ bản các sự việc xẩy ra trong ngữ cảnh cần sử dụng tiếng Anh;

–        Diễn tả được những kinh nghiệm, sự kiện, kế hoạch công việc và hoài bão bản thân giải thích ngắn gọn ý kiến của mình;

1.2 Kiến thức nhóm chuyên ngành

Tham gia chương trình đào tạo, người học sẽ được trang bị kiến thức cơ sở ngành qua những môn học như: Quản lý truyền thông, Nguyên lý PR và Quảng cáo, Báo chí và dư luận xã hội, Truyền thông tiếp thị tích hợp, Kinh doanh trong truyền thông, Truyền thông và phát triển, Chiến lược quảng bá, Tâm lý truyền thông… Bên cạnh đó người học cũng lĩnh hội kiến thức chuyên ngành qua các môn học: PR đương đại, Chiến dịch PR, Truyền thông trong khủng hoảng, Truyền thông liên văn hóa, Nghiên cứu PR thực hành, PR dành cho lãnh đạo quản lý, PR doanh nghiệp, PR chính trị, PR nội bộ…

1.3 Kiến thức chuyên ngành

Thạc sĩ QHCC cần có phổ kiến thức và kỹ năng của một chuyên viên QHCC cấp cao, đủ năng lực xây dựng và tích hợp chiến lược Quan hệ công chúng trong chiến lược phát triển truyền thông của tổ chức (cơ quan/doanh nghiệp), quản lý và giám sát việc triển khai, các hoạt động truyền thông và hoạch định chương trình. Đồng thời Thạc sĩ QHCC cần có kiến thức và kỹ năng để quản lý khủng hoảng, Marketing  cũng như xây dựng và phát triển thương hiệu, tổ chức các hoạt động truyền thông đối nội cũng như đối ngoại. Phổ kiến thức của học viên tốt nghiệp bao gồm:

-  Kiến thức tích hợp nền tảng QHCC và kinh doanh,

-  Kiến thức để tiếp cận khái quát hoạt động kinh doanh và hoạt động truyền thông.

-  Kiến thức báo chí đa phương tiện và nghề báo hiện đại.

2. Về kỹ năng

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quan hệ công chúng, học viên được trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghề nghiệp PR, có khả năng làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, các công ty truyền thông quảng cáo và Quan hệ công chúng, các cơ quan nhà nước; tham gia giảng dạy truyền thông nói chung, Quan hệ công chúng nói riêng ở các trường đại học, cao đẳng, các viện, các trung tâm báo chí.

Bên cạnh đó Học viên còn được các kỹ năng mềm khác như

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Cộng tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo được nhóm làm việc chung; Làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, đam mê nghề nghiệp.

-  Kỹ năng tư duy,sáng tạo trong công việc, làm việc độc lập.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục: Xây dựng được nhóm làm việc, thuyết phục được người khác để vận hành nhóm, phát triển nhóm trong lĩnh vực CNTT-TT và kinh doanh.

-  Kỹ năng thuyết trình: Trình bày (viết, nói) thuyết trình công việc bản thân cho người khác; Có khả năng nghe người khác và đưa ra các bình luận hợp lý, thỏa hiệp, bảo vệ quan điểm.

- Có kỹ năng giao tiếp được bằng văn bản, giao tiếp điện tử, đa truyền thông.

- Vận dụng được tiếng Anh để nghe, nói, đọc và viết tương đương chuẩn IELTS đạt từ 4.5 trở lên.

3. Về năng lực

     Tốt nghiệp thạc sỹ QHCC học viên có ngăng lực để đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Trưởng bộ phận Quan hệ công chúng (Head of the PR department, agency),

- Làm giảng viên Báo chí và Truyền thông trong các trường cao đẳng, đại học; Giáo viên kỹ năng mềm trong các trường PTTH.

- Giám đốc thông tin truyền thông (Chief Comunications information Officer: CIO) của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Chuyên gia quản lý kủng hoảng, mảketing;

- Chuyên gia xây dựng và phát triển thương hiệu;

- Chuyên gia Quan hệ công chúng, xây dựng và hoạch định các chuêns dịch truyền thông;

- Tham gia học tập tiếp tục ở trình độ tiến sĩ.

4. Về phẩm chất đạo đức

4.1 Phẩm chất đạo đức cá nhân:

Trung thực trong cuộc sống,trong khoa học, công bằng, có trách nhiệm, trung thành với tổ quốc và tổ chức, dám đương đầu với khó khăn – thử thách.

4.2 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

Có tính kỷ luật chuyên nghiệp, có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực, có ý thức tôn trọng và làm giàu thêm văn hóa và tài sản quy trình của tổ chức.

4.3 Phẩm chất đạo đức xã hội:

Chân thành, độ lượng, có lòng trắc ẩn, yêu cái tốt – ghét cái xấu, tôn trọng luật lệ và tính đa dạng xã hội. Có trách nhiệm với xã hội, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội.

II. Chương trình đào tạo

1. Thông tin chung

  • Tên cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo: Trường Đại học Hòa Bình (ĐHHB )
  • Ngành đào tạo: Quan hệ công chúng (QHCC)
  • Mã ngành: 60.32.01.08
  • Văn bằng tốt nghiệp

-            Tiếng Việt: Thạc sĩ  Quan hệ công chúng

-            Tiếng Anh: Master of  Public Relations

2.Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QHCC phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngành QHCC của Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông Trường ĐHHB. Chương trình cũng chú trọng tích hợp được các yếu tố tiên tiến từ các chương trình đào tạo thạc sĩ nhóm ngành Báo chi và Truyền thông của các trường có thương hiệu như Đại học XHNV ĐHQG HN, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐHQG TPHCM cũng như ACM/AIS về đào tạo thạc sĩ phiên bản 2006 [MS2006] và định hướng cho phiên bản tiếp theo và cử nhân (phiên bản năm 2010 [IS2010]). Chương trình đào tạo được thiết kế theo định hướng thực hành, ứng dụng tuy nhiên có chú trọng đến những môn học có tính thời sự và thực tiễn cao.

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QHCC theo quy trình CDIO, có tham khảo các tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo AUN-QA đảm bảo các yếu tố cơ bản, hiện đại và công nghệ cao. Chương trình coi trọng nội dung củng cố, mở rộng và nâng cao các kiến thức cơ bản nền tảng của QHCC có trong chương trình đào tạo đại học ngành QHCC và các ngành khác trong nhóm ngành Báo chí và Truyền thông.

3.Tóm tắt các khối kiến thức khung chương trình đào tạo

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

  • Kiến thức chung bắt buộc:10 tín chỉ

- Triết học:   03 tín chỉ

-  Chính trị: 2 tín chỉ

- Ngoại ngữ: 05 tín chỉ

  • Kiến thức nhóm chuyên ngành:18 tín chỉ

- Kiến thức bắt buộc:  12 tín chỉ

- Kiến thức lựa chọn:  4/8 tín chỉ

  • Kiến thức nhóm chuyên ngành:22 tín chỉ

-  Kiến thức bắt buộc: 16 tín chỉ

- Kiến thức lựa chọn:  4/6 tín chỉ

  • Luận văn Thạc sĩ: 12 tín chỉ

Bản đồ Đại học Hòa Bình
Trường Đại Học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE daihochoabinh.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*

Phóng sự về Đại Học Hòa Bình
Đội bóngđá nữ của ĐạiHọc HòaBình
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
CHỌN THÔNG TIN THEO CHỦ ĐỀ
Sinh viên Khoa tài chính ngân hàng kế toán
Sinh viên Khoa tài chính ngân hàng kế toán
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Chung kết Kéo co Nữ
Trận chung kết kéo co Nữ
Kêt nạp đảng viên tại ĐHHB
Kêt nạp đảng viên tại ĐHHB
NHỮNG BÀI MỚI CẬP NHẬT
Lễ kỷ niệm tại ĐHHB-HN
Lễ kỷ niệm tại ĐHHB-HN
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem