Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng theo đặt hàng của HDbank

Tên chương trình:            Chương trình đào tạo cử nhân theo đặt hàng doanh nghiệp

Trình độ đào tạo:               Đại học

Ngành đào tạo:                  Tài chính – Ngân hàng  

Tên tiếng Anh:                   Finance – Banking

Mã số:                                   

Loại hình đào tạo:             Chính quy

Danh hiệu tốt nghiệp:       Cử nhân

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

        Đào tạo cử nhân theo đặt hàng của doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng ở cấp độ nâng cao và chuyên sâu hơn so với chương trình đào tạo (CTĐT) chuẩn, bao gồm năng lực tác nghiệp, phân tích và  hoạch định, ra quyết định cũng như tổ chức thực hiện các dự án, nghiên cứu chính sách về tài chính, ngân hàng tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, quản lý tài chính của doanh nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động tài chính- ngân hàng.   Chương trình đào tạo gồm 2 phần:

Phần 1: Chương trình chuẩn đào tạo cử nhân ở cấp độ nâng cao chuyên sâu, chú trọng đào tạo kỹ năng theo định hướng ứng dụng: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản: Tin học cơ sở theo chuẩn quốc tế, Tiếng Anh giao tiếp quốc tế (TOEIC 500), kỹ năng mềm (bao gồm kỹ năng tìm việc và kỹ năng làm việc tại Doanh nghiệp). Phần chương trình này thực hiện trong 3 năm đầu của khóa học.

Phần 2: Các nội dung kiến tập, thực tập, kỹ năng thực hành, khóa luận tốt nghiệp và trải nghiệm các kiến thức nghề nghiệp tại môi trường làm việc thực tế (tại Doanh nghiệp). Phần chương trình này thực hiện trong năm thứ 4 (năm cuối của khóa học), tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành năm cuối là các chuyên gia hàng đầu của ngành ngân hàng.

Sinh viên sau khi hoàn thành (tốt nghiệp) chương trình cử nhân theo đặt hàng doanh nghiệp, đặc biệt chương trình thực hành (trải nghiệm) nghề nghiệp năm cuối trong môi trường làm việc thực tế (tại Ngân hàng, Doanh nghiệp), có cơ hội việc làm rất cao tại Ngân hàng, Doanh nghiệp liên kết với Trường Đại học Hòa Bình và các Ngân hàng, Doanh nghiệp khác.  

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

- Kiến thức chung: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo theo đặt hàng doanh nghiệp có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; và có kiến thức cụ thể và năng lực chuyên môn.

- Kiến thức ngành và chuyên ngành:

+ Hiểu, phân tích, ứng dụng và dự báo các vấn đề cụ thể có liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng;

+ Hiểu, phân tích, ứng dụng kiến thức ngành tài chính-ngân hàng để hình thành các ý tưởng, xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá các phương án, dự án trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng;

+ Ứng dụng kiến thức thực tế và thực tập trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng để hội nhập nhanh với môi trường công việc trong tương lai

 + Có khả năng nghiên cứu và tiếp cận đến các tài liệu bắt buộc và tham khảo đạt chuẩn quốc tế, hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu, thực tập ở các bậc cao hơn tại các cơ sở giáo dục quốc tế ở trong và ngoài nước.

2.2. Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp

- Kĩ năng nghề nghiệp

+ Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực trong lĩnh vực được đào tạo;

+ Có năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng một cách sáng tạo, đặc biệt ứng dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh tài chính-ngân hàng; có cách tiếp cận sáng tạo về phát triển nghề nghiệp;

- Kĩ năng bổ trợ:

+ Các kĩ năng cá nhân: Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc của bản thân.

+ Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng hình thành, vận hành, phát triển nhóm, làm việc trong các nhóm khác nhau.

+ Quản lí và lãnh đạo:  Có kỹ năng lãnh đạo nhóm làm việc hiệu quả.

+ Kĩ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt, bao gồm có kỹ năng thuyết trình và chuyển giao kiến thức dưới dạng nói và văn bản; kỹ năng giao dịch qua điện thoại, e-mail; và kỹ năng đảm phán; Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ.

+ Kỹ năng ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh TOEIC 500 và tiếng Anh chuyên ngành, có thể đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; soạn thảo được các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo; có khả năng sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả để truyền đạt thông tin và giải quyết các vấn đề trong môi trường làm việc.

+ Kỹ năng tin học:  Có thể dùng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) và phần mềm thống kê (SPSS, EViews…), có thể sử dụng thành thạo Internet và các thiết bị văn phòng đạt chuẩn IC3 (là chứng chỉ  quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do Tổ chức Tin học thế giới Certiport Hoa Kỳ cấp có thể hành nghề ở nước ngoài).

         + Ngoài ra còn một số kỹ năng bổ trợ khác sẽ do HDBank trực tiếp đào tạo.

- Thái độ:

+ Có phẩm chất đạo đức cá nhân như: Tự tin, linh hoạt, đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, có tinh thần tự tôn và ý thức được các phẩm chất cần phải có của sinh viên chất lượng cao v.v…

+ Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Say mê nghiên cứu, khám phá kiến thức và có trách nhiệm trong công việc, thích ứng với môi trường đa văn hóa.

+ Tự tin, có bản lĩnh và tự khẳng định năng lực của bản thân; có tinh thần cộng đồng, tập thể, có ý thức với môi trường.

2.3. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Với những kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên ngành được đào tạo, sau khi tốt nghiệp, các cử nhân tốt nghiệp chương trình đào tạo theo đặt hàng doanh nghiệp trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Hòa Bình – Hà Nội có thể đảm nhận được những vị trí công việc như sau:

- Nhóm 1: Các chuyên viên tài chính, cán bộ tín dụng, cán bộ phân tích tài chính và có thể cân nhắc làm trưởng nhóm làm việc tại các ngân hàng, các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư, các định chế tài chính khác ở trong và ngoài nước; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.

 - Nhóm 2: Cán bộ chuyên viên tài chính ngân hàng tại các cơ quan quản lý Nhà nước như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ, và các cơ quan trực thuộc  Chính phủ và các Ban ngành khác; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai

- Nhóm 3: Các chuyên viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về tài chính ngân hàng làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.

 

 

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  4 năm

- 3 năm đầu học chương trình cử nhân Tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Hòa Bình – Hà Nội

- Năm cuối (năm thứ 4) học chương trình thực hành, kỹ năng nghề nghiệp tại Doanh nghiệp.

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 146 tín chỉ(không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)

1. Chương trình cử nhân TCNH (3 năm đầu): 128 tín chỉ

STT

Khối kiến thức

Số   tín chỉ

1.1

Khối kiến thức chung

58

1.1.1

- Lý luận chính trị

10

1.1.2

- Khoa học xã hội

2

1.1.3

- Nhân văn – Nghệ thuật

0

1.1.4

- Ngoại ngữ

36

1.1.5

- Toán -Tin học – Khoa học TN-CN-MT

10

1.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70

1.2.1

- Kiến thức cơ sở ngành

27

1.2.2

- Kiến thức ngành

19

1.2.3

1.3

- Kiến thức chuyên ngành

Kiến thức không tích lũy

Giáo dục thể chất

        24

 

 

Giáo dục quốc phòng

 

 

Kỹ năng mềm

 

2. Năm thứ 4: 18 tín chỉ

            Các nội dung kiến tập, thực tập, kỹ năng thực hành, khóa luận tốt nghiệp và trải nghiệm các kiến thức nghề nghiệp tại môi trường làm việc thực tế (tại Ngân hàng HDBank và các Ngân hàng, Doanh nghiệp khác).

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường ĐHHB và HDBank phối hợp tuyển sinh

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

  1. 1. Quy trình đào tạo

Chương trình thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ, trong đó có thời gian tích lũy kiến thức tại trường và thực tập tại cơ sở thực tế (học tại trường và học tại Hội sở, chi nhánh và giao dịch của HDBank)

 Cuối khóa sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp. Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ, áp dụng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Hòa Bình.

  1. 2. Công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi tích lũy đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế của  Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Hòa Bình.

Học viên đăng ký xem chi tiết Thông báo tuyển sinh tại đây


Thí sinh dự thi SV thanh lịch
Thí sinh dự thi SV thanh lịch
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài

Lễ bế mạc

Kiểm định chất lượng GD
Kiểm định chất lượng GD
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Tường thuật lễ Khai giảng
Tân Sinh viên Khoa Pr nói về ĐHHB
Lễ Khai Giảng 2017
Lễ Khai Giảng 2017
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Sinh viên Biểu diễn nhân ngày Khai giảng 2017
Thực hành CNTT…
Thực hành CNTT…
Biểu diên thời trang-Lễ phát bằng
Nhóm Sinh viên lớp 4
Nhóm Sinh viên lớp 4
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Phóng sự của TV Hà Nội về ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
Bản đồ Hà Nội-Đại học Hòa Bình
Video về Đại học Hòa bình
Ngày khai giảng ĐHHB
Ngày khai giảng ĐHHB
Đại Học Hòa Bình & doanh nghiệp
Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Một số Trang cần lưu ý
5 Thông tin mới nhất
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE hbuniv.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*>
Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem