NGÀY HỘI VIỆC LÀM SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÒA BÌNH 2016

Thứ Hai, Tháng Một 11, 2016

NGÀY HỘI VIỆC LÀM SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÒA BÌNH 2016

Ngày 21/1/2016, trường Đại học Hòa Bình sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp Trường Đại học Hòa Bình và sinh viên một số trường Đại học khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong buổi lễ này, sinh viên tốt nghiệp sẽ được tuyển dụng trực tiếp và nhiều sinh viên được nhận vào làm việc ngay tại các doanh nghiệp tham dự ngày hội.

Tham dự Ngày hội việc làm dự kiến có khoảng 20 doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội tuyển dụng tất cả các vị trí thuộc các ngành nghề mà Trường Đại học Hòa Bình đang đào tạo như Công nghệ thông tin, thiết kế, kiến trúc, xây dựng, tổ chức sự kiện, nhân viên kinh doanh… Chương trình được tổ chức nhằm mục đích giúp sinh viên và doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, đáp ứng và thoả mãn nhu cầu về cung – cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp, của thị trường lao động, nhất là nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng trong khối ngành mà Trường đang đào tạo.

Ngoài ra, Ngày hội việc làm 2016 là nơi quy tụ các sinh viên trên khắp địa bàn Hà Nội…đem lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2015 và thực tập sinh. Ngày hội là cơ hội để các doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hường Lương